Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє щодо всієї інформації, яку ФОП Яновська Оксана Васильєвна (далі — Адміністратор), можуть отримати про Користувача під час використання ним Сайту (Сайтів) сайтів Адміністратора та під час виконання Адміністратором будь-яких угод та договорів з Користувачем.
Використання Сайту (сайтів) Адміністратора означає беззастережну згоду Користувача з цією Політикою та зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; у разі незгоди з цими умовами Користувач повинен утриматися від використання Сайту (сайтів).

1. Персональна інформація Користувачів, яку опрацьовує Адміністратор


1.1. В рамках цієї Політики під «персональною інформацією Користувача» розуміються:


1.1.1. Персональна інформація, яку Користувач надає собі самостійно при реєстрації (створенні облікового запису) або в процесі використання Сайту (сайтів), включаючи персональні дані Користувача. Обов'язкова інформація позначена спеціальним чином. Інша інформація надається Користувачем на його розсуд.

1.1.2. Дані, які автоматично передаються Сайту в процесі їх використання за допомогою встановленого на пристрої Користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адрес, даних файлів cookie, інформації про браузер Користувача (або іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до Сервісів), технічні характеристики обладнання та програмного забезпечення, що використовують Користувач, дата та час доступу до Сайту, адреси сторінок, що запитуються, та інша подібна інформація.


1.2. Ця Політика застосовується лише до інформації, що обробляється під час використання Сайту.

1.3. Адміністратор не перевіряє достовірність персональної інформації, що надається Користувачем, і не має можливості оцінювати його дієздатність, проте виходить з того, що Користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію та підтримує цю інформацію в актуальному стані.


1.4. Наслідки надання недостовірної чи недостатньої інформації визначено в Угоді ( https://fini.ua/public-offer/ ).

2. Цілі обробки персональної інформації Користувачів
2.1. Адміністратор збирає та зберігає лише ту персональну інформацію, яка потрібна для роботи Сайту або виконання угод та договорів із Користувачем, за винятком випадків, коли законодавством передбачено обов'язкове зберігання персональної інформації протягом визначеного законом рядка.

2.2. Персональну інформацію Користувача Адміністратор обробляє з цією метою:
2.2.1. Ідентифікація сторони в рамках роботи Сайту, угод та договорів з Адміністратором;
2.2.2. Надання Користувачеві послуг, продаж товарів та виконання інших угод та договорів;
2.2.3. Зв'язок з Користувачем, в тому числі направлення повідомлень, запитів та інформації щодо використання Сайту, виконання угод та договорів, а також обробка запитів та заявок від Користувача;

2.2.4. Поліпшення якості роботи Сайту (сайтів), зручності його використання;
2.2.5. Таргетування рекламних матеріалів;
2.2.6. Проведення статистичних та інших досліджень на основі знеособлених даних.
3. Умови обробки персональної інформації Користувачів та її передачі третім особам

3.1. Адміністратор зберігає персональну інформацію Користувачів відповідно до внутрішнього регламенту.
3.2. Щодо персональної інформації Користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання Користувачем інформації про себе для спільного доступу до необмеженого кола осіб.
3.3. Адміністратор має право передати персональну інформацію Користувача третім особам у таких випадках:
3.3.1. Користувач висловивши згоду на такі дії;

3.3.2. Передача потрібна для виконання певної угоди чи договору з Користувачем;
3.3.3. Передача передбачена російським чи іншим законодавством, що застосовується, у межах встановленої законодавством процедури;
3.3.4. З метою забезпечення можливості захисту прав та законних інтересів Адміністратора або третіх осіб у випадках, коли Користувач нарушує Договор користувача.
3.3.5. В результаті обробки персональної інформації Користувача шляхом її знеособлення отримано знеособлені статистичні дані, що передаються третій особі для проведення досліджень, виконання робіт або надання послуг за дорученням Адміністратора.

3.4. Під час обробки персональних даних Користувачів Адміністратор керується Федеральним законом РФ «Про персональні дані».
4. Зміна та видалення персональної інформації. Обов'язкове зберігання даних
4.1. Користувач може будь-якої миті змінити (оновити, доповнити) надану їм персональну інформацію або її частину.
4.2. Користувач також може вилучити надану їм в межах певного акаунта персональну інформацію. При цьому видалення аккаунту може спричинити неможливість використання деяких можливостей Сайту.
4.3. Права, передбачені пп. 4.1. та 4.2. цієї Політики можуть бути обмежені відповідно до вимог законодавства.

5. Обробка персональної інформації за допомогою файлів Cookie та лічильників
5.1. Файли cookie , передані Адміністратором обладнання Користувача та обладнанням Користувача Адміністратору, можуть використовуватись в аналітичних, статистичних та дослідницьких цілях, а також для покращення роботи Сайту.

5.2. Користувач усвідомлює, що обладнання та програмне забезпечення, що використовуються для відвідування сайтів в Інтернеті, можуть мати функцію заборони операцій з файлами cookie (для будь-яких сайтів або для певних сайтів), а також видалення раніше отриманих файлів cookie.
5.3. Адміністратор має право встановити, що робота деяких функцій Сайту (сайтів) можлива лише за умови, що прийом та отримання файлів cookie дозволені Користувачем.

5.4. Структура файлу cookie , його зміст та технічні параметри визначаються Адміністратором та можуть змінюватися без попереднього повідомлення Користувача.
6. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації Користувача
6.1. Адміністратор вживає необхідних та достатніх організаційних та технічних заходів для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

7. Зміна Політики конфіденційності. Застосовне законодавство
7.1. Адміністратор має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності. Нова редакція Політики набирає чинності з її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики. Редакція, що діє, постійно доступна на сторінці за адресою https://fini.ua/privacy/.
7.2. До цієї Політики та відносин між Користувачем та Адміністратором, що виникають у зв'язку із застосуванням Політики конфіденційності, підлягає застосуванню право України

 

Системи зі збору статистики відвідувань сервісів, лічильники Google Analytics. На деяких сторінках нашого сайту встановлені коди сервісів Google Analytics. Ці сервіси можуть отримувати і обробляти інформацію винятково про те, що ви відвідали сторінку та іншу інформацію, яка передається вашим браузером. Використання зазначених сервісів нам необхідно для оперативного аналізу відвідувань сайту, внутрішньої та зовнішньої оцінки відвідуваності сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Дані, отримані від зазначених сервісів ми не зберігаємо і не обробляємо. Відповідно, якщо Користувач з якихось причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, Користувач може за власним бажанням «розлогінитися» (вийти зі свого акаунта), очистити «Cookies» (через свій браузер). У разі згоди Користувача, так чи інакше, ми рекомендуємо завжди ознайомлюватися з Політикою конфіденційності та/або порядком збору та використання вказаними та аналогічними сервісами персональних даних фізичних осіб для уникнення непорозумінь чи запобігання порушення прав суб'єктів персональних даних, оскільки Ми не несемо відповідальності в частині збору/обробки/використання зазначеними/аналогічними сервісами персональних даних. Політика конфіденційності сервісу Google Analitics викладена на сторінці http://www.google.com/analytics/terms/ru.html